Jelentkezés Kézműves magánudvarba

33. Művészetek Völgye Fesztivál - 2024. július 19 - július 28.

Kapcsolattartó:
Somoskeőy Ágnes +36 20 2666071 kezmuvesvolgy@muveszetekvolgye.hu

Kézművesek játékszabály

A Művészetek Völgye keretén belül megrendezésre kerülő 33. Művészetek Völgye Fesztivál(A Fesztivál) bonyolítására és szervezésére kizárólag (szabadalmi védettséggel bejegyezve) a Művészetek Völgye Nonprofit Kft. jogosult.

1. A Fesztivál idejére a Vállalkozó elfogadja a szervezők által meghatározottakat:
• A 10 napos jelenlét tudomásul vétele. Ettől eltérő időre nincs lehetőség kitelepülni.
• Közterületen saját reklámhordozók elhelyezése nem engedélyezett.
• Az engedélyezett egyéb programok (foglalkozás, bemutató) a bérbe vett területen csak a szervezők előzetes hozzájárulásával lehetséges.
• Kitelepülés kizárólag a szervezők által kijelölt helyre lehetséges. „vándorlás”, áttelepülés tilos! Amennyiben ez megtörténik, szabálysértési eljárást kezdeményezünk, az engedélyt azonnal visszavonjuk.
• A fesztivál logója szabadalmi oltalom alatt áll (védett) ezért felhasználása csak a szervezők írásbeli engedélyével történhet.

A Művészetek Völgye 2024 készpénzmentes. Az ideglenes kitelepülő vállalkozó készpénzes forgalmat nem bonyolíthat. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a fizetés és az értékesítés kizárólag MasterCard, Maestro PayPass, VISA Paywave kártyával vagy FESTIPAY Zrt. Festipay kártyájával, a Művészetek Völgye Nonprofit Kft által biztosított POS terminálon valósítható meg. A kitelepülő vállalkozó a fizetési rendszer minőségétől függetlenül, a jogszabályban előírt nyugtaadási kötelezettség terheli. A nyugtaadási kötelezettség esetleges nem teljesítéséből eredő büntetésekért, károkért, veszteségekért a Szervező felelősséget nem vállal, azokért a kitelepülő vállalkozó köteles helytállni.

Vállalkozó köteles részvételi díjat fizetni, mely tartalmazza a rendszerhasználati díjat, a terminál biztosítását, a banki jutalékot és az utalások díját. A részvételi díjat a Szervező a Vállalkozó bruttó forgalmából vonja le és mint kitelepülési díjat kiszámlázza vállalkozó felé. Szervező vállalja, hogy a fesztivál ideje alatt 2 - 3 alkalommal előleget utal Vállalkozó részére.

A részvételi díjak (magánudvari kitelepülés esetén nem tartalmazzák a területbérleti díjat!) az alábbiak szerint alakulnak:

Kapolcs - Malomsziget (Fazekastalálkozó és Kézműves Vásár): 15-19%
Kapolcs, Taliándörögd, Vigántpetend közterület: 16-22 %
Kapolcs, Taliándörögd, Vigántpetend magánudvarok 13-16%

Vállalkozó köteles kauciót fizetni, melynek összege 50.000 Ft – 400.000 Ft között mozog, melyet hibátlan szerződés szerinti együttműködés esetén Szervező a fesztivál után 15 nappal visszautal.

Abban az esetben, ha Vállalkozó készpénzes forgalmat bonyolít Szervező kötbért számíthat fel. Ez esetben jegyzőkönyv felvétele mellett a Szervező jogosult a Vállalkozó forgalmából a kötbér összegét levonni és kereskedelmi tevékenységét megszüntettetni és a Fesztiválról eltávolítani.

A POS terminál használatáról a FESTIPAY Zrt. a rendezvény megkezdését megelőzően oktatást biztosít a kitelepülők számára, és folyamatos támogatást nyújt a rendezvény ideje alatt. Az oktatásra a kiteleplő, illetve az általa kijelölt személyek, azaz a terminált kezelő személyzet valamennyi tagja számára az eszközök átadásakor kerül sor. A kitelepülő vagy a terminált kezelő egyéb személy az oktatási anyag ismeretének hiányára károkozás esetén nem hivatkozhat, a károkozásért teljes körű felelősséggel tartozik.

• A minőség megtartása érdekében az szervező munkatársak folyamatos ellenőrzést tartanak. A vásárba nem illő termékek árusításakor az árusítási engedélyt azonnal visszavonásra kerül
• A Vállalkozó a tevékenysége során keletkezett hulladékot naponta köteles a depóba beszállítani. Hulladék szelektálása az alábbi módon kötelező: pet palack-fémdoboz, kommunális hulladék, üveg
• A kitelepülés csak saját, kézzel készített termékekkel lehetséges

2. A Fesztivál idejére a szervező által biztosított szolgáltatások:
• mobil WC-k központi helyeken
• állandó programok a fesztivál területén
• kedvezményes parkolási lehetőség a kijelölt parkolóban
• kedvezményes napi jegy 2 fő / stand
• járőrös őrzés
• kiemelt PR és marketing

3. Határidők:
Jelentkezési határidő: 2024. június 7.
Elbírálás: folyamatosan
Szerződéskötés: 2024. június 21.
Kaució befizetés határideje: 2024. július 1.
Kapcsolattartó: Somoskeőy Ágnes
Telefonszám: +36 20 2666071
E-mail: kezmuvesvolgy@muveszetekvolgye.hu

Info: www.muveszetekvolgye.hu

A kitelepülés feltétele a határidőre aláírt szerződés megléte és a határidőre befizetett kaució.

JELENTKEZÉST HATÁRIDŐN TÚL A SZERVEZŐKNEK NEM ÁLL MÓDJUKBAN ELFOGADNI! A Fesztivál vezetőségével való megállapodás utáni bármilyen – egyeztetés nélküli – változtatás az engedély azonnali visszavonásával jár.

AZ ENGEDÉLYT ÁTRUHÁZNI TILOS!
A kitelepülés során csak a jelentkezési lapon feltüntetett árucikkek forgalmazása lehetséges a szervezők jóváhagyásával. A Völgy szellemiségével össze nem egyeztethető termékeket, és a világnézetileg vagy politikailag nem semleges, vagy mások érzéseit, vagy személyiségi jogait sértő alkotásokat már a jelentkezéskor elutasíthatják a szervezők.